Bonuspris

Bonuspriser gäller vid samtidigt köp av valfri artikel.

MorfarsPistol_omslag

Morfars pistol

Ett familjedrama

»Som en spännande detektivhistoria ur verkliga livet, där handlingen sömlöst pendlar mellan nu- och dåtid. En bok som är svår att lägga ifrån sig.« Niclas Sennerteg.

»Historien om inbördeskriget omgavs länge av tystnad i både Sverige och Finland. Nu börjar vi kunna tala öppet om vad som skedde och det är väldigt värdefullt att vi genom Linds utmärkta bok får tillgång till fler röster som, inte minst, belyser den roll som Sverige spelade – på gott och ont.« Ola Larsmo

Skam och ära i den finska utmarken

En fascinerande berättelse om ett svenskt krigsföretag som gick åt skogen.

Redan som barn fick Jakob Lind hålla i Lugern när han var på besök hos mormor. Den skulle ha använts av morfar Hjalmar Frisell, sedan länge död, då denne deltog i finska inbördeskriget på de vitas sida. Vad hände där, frågade Lind sin mormor, som svarade undvikande: »Det var något som inte gick så bra.«

Morfars pistol är ett familjedrama som kretsar kring Svenska brigaden, den frivillig­kår som startades i Sverige av föreningen Finlands vänner och för vilken Hjalmar ­Frisell utnämndes till chef. Lind letar i arkiven, reser i brigadens spår och synar det svenska krigsprojektet i sömmarna, från starten i Stockholm 1918, till de vitas segerparad i Helsingfors och efterspelet på hemmaplan.

Svenskarna deltog förvisso i det ­avgörande slaget vid Tammerfors, men bidrog de på ­något väsentligt sätt till krigets utgång? Krigs­insatsen visar sig vara inte fullt så ärofull som eftervärlden velat tro, vare sig för brigaden eller för morfar ...

Bevingade ord fran USA_omslag

Bevingade ord från USA

200 citat och talesätt

Vässa din engelska och bekanta dig med amerikansk kultur!

Historien speglas i amerikanskan

Rolig bok i miniformat för alla med intresse för språk och etymologi.

Från Washington har Karin Henriksson rapporterat om amerikansk politik i tre decennier (se även USA:s alla presidenter). Hon har märkt att amerikanska uttryck mer och mer nästlar sig in i svenskan utan att ges en svensk ekvivalent. Om någon skriver »jag vill inte regna på din parad«, hur många förstår då egentligen vad det betyder? För att råda bot på problemet ger nu Henriksson ut Bevingade ord från USA som innehåller ett brett urval citat, idiom och talesätt i amerikanskt vardagstal, kompletterade med översättningar och korta genomgångar av ursprung och användningsområden. Uttrycken är sorterade under breda temarubriker som Presidenter och politik (med berömda uttryck), Sport och kultur och Djur och natur. Så vad betyder »The business of America is business«; »He quit cold turkey« eller »They just upped the ante«? Här finns det möjligheter att vässa sin engelska och bekanta sig med amerikansk kultur.

Svenska drottningar omslag

Svenska drottningar

I blickfånget från Vasatiden till idag

Vad har det inneburit att vara drottning och ständigt befinna sig i blickfånget? Vilka krav har hon haft på sig?

Drottningrollen under femhundra år

Från Gustav Vasas första fru, till Carl XVI Gustafs maka.

»Hon måste älska sin gemål, hon måste vörda, älska och vinna sin släkt, hon måste laga att hon blir omtyckt av den nation, i vilken hon skall leva och dö! Hon får aldrig lov att blanda sig i affärer, som inte angår henne …«

Det var några av de råd som den danska prinsessan Sofia Magdalena fick inför sitt giftermål med Gustav III, och de liknar nog på många sätt de förmaningar som andra blivande drottningar fått. För det gällde att navigera rätt när man kom till hovet som hade högt ställda förväntningar. Förutom att vara en kärleksfull maka skulle den blivande drottningen vara blygsam, ärbar, ha goda anor samt inte minst ett fördelaktigt yttre. I alla tider har nämligen utseendet varit en viktig statusmarkör, berättar Karin Tegenborg Falkdalen. Efter Vasadöttrarna och Vasadrottningen är Tegenborg Falkdalen något av en specialist på svenska prinsessor och kvinnliga majestäter. I Sveriges drottningar undersöker hon hur rollen som maka, mor till tronföljaren, landsmoder, representativ hustru samt politisk partner till monarken har förändrats över tiden. För kraven på drottningen har haft olika uttryck. Sekel för sekel presenteras vi för kungligheterna och får träda in i hovlivet allteftersom författaren utforskar sitt ämne.

På många sätt lever en drottning ett priviligierat liv, men boken visar även på de höga krav som ställts på kvinnorna. I många fall anlände de helt unga till ett främmande land där de inte alltid kände sig så välkomna – inte sällan handlade det ju om regelrätta konvenansäktenskap. Och flera av dem fick offra både liv och hälsa för att trygga tronföljden.

 

Gustav II Adolfs maka Maria Eleonora avporträtterad när hon var 20 år gammal. Hennes skönhet prisades i sam­tiden och blev ett tema i historieskrivningen som annars har haft en negativ upp­fattning om henne.

 

Allegori över änkedrottning Hedvig Eleonora som regent med riksrodret i sin hand. Hon framställs som en kärleksfull mor för både sin son och det svenska folket, och omges av flera dygder som kännetecknar hennes regentskap, däribland rättvisa, måttfullhet och klokhet.

200-sevardheter omslag

200 svenska sevärdheter från andra världskriget

En bra kunskapskälla att ta med på både kortare och längre militärhistoriska resor.

Hemester i andra världskrigets spår

Från baltutlämningens baracker i Rinkaby, till gömställen för norska jägarsoldater.

Andra världskriget i Sverige – Främmande makter på besök (slutsåld) påpekade Lars Gyllenhaal att man inte behöver åka utomlands för att hitta spåren efter andra världskriget – när­varon av tysk och allierad militär var större än många anat. Än mer tydligt blir detta i hans 200 svenska sevärdheter från andra världs­kriget, en guide till krigets många minnen på svensk mark. Här finns tips på militärmuseer, fästningar och bevarade bunkrar, och adresser till spioncentraler, nedslagsplatser och andra ställen där det hettade till. De många minnesstenarna över nedskjutna plan, förlista fartyg eller internerade utländska soldater ­minner om att ingen del av Sverige var för­skonat från kriget.

De mest makabra sevärdheterna är kanske »Hitlers stenar«, vilka beställdes till byggandet av den nya huvudstaden Germania, ritad av Speer (se även Albert Speer och sanningen). Stenbrytningen skedde i södra Sverige och upphörde först 1945.