Välkomna till ett föredrag om Riddarhusets vapensköldar – tidigare evenemang

Riddarhuset vill i samband med utgivningen av praktverket Riddarhusets vapensköldar (presenteras i kommande nummer av medlemstidningen) särskilt bjuda in Clios medlemmar till ett specialföredrag. Den världsunika samlingen presenteras av författaren Magnus Bäckmark och riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld.

Var: Riddarhuset, Riddarhustorget 10, Stockholm

När: den 20 januari 2020 kl. 18.00–19.00

Fri entré, men obligatorisk anmälan senast den 17 januari till osa@riddarhuset.se

V.g. ange Vapensköldar i ämnesraden samt hur många som kommer (medföljande gäst är varmt välkommen).

Portarna öppnar kl 17.00 och föredraget börjar kl. 18.00 och varar ungefär en timme. Därefter följer mingel i Stenhallen och Sällskapsvåningen. Serveringen är öppen både före och efter föredraget.

Välkomna!