Från Clioredaktionen april 2020

Titeln på Clios utvalda huvudbok, Stridens verklighet, speglar var­dagen för många, många människor genom historien där kriget varit en realitet. Lars Ericson Wolkes intressanta bok skildrar döden på slagfältet under en period i svensk historia som inbegrep ett stort antal väpnade konflikter 1563–1814. Författaren får oss i stället för att lyfta blicken, sänka den. Här beskrivs inga truppförflyttningar, däremot tillvaron för de stridande, enkla soldaterna. Att Clio i samma nummer presenterar Immanuel Kants klassiska Om den eviga freden är en händelse som ser ut som en tanke.

Vi tar ett rejält kliv bakåt i historien och alla ni som tidigare gjort det i arkeolog Kent Anderssons sällskap, vet att ni har trevlig, kunskapsrik läsning framför er. I den vackra, bildrika Det förflutnas ansikten skildrar han, utifrån järnåldersföremål, den kulturhistoriska utvecklingen då vi nordbor under en lång period influerades av kelter, romare och den islamska världen. Även Vikingar i krig och fred – havets härskare har ett förnämligt bildmaterial som del­vis innehåller rekonstruerade scener från tiden. Själv brukar jag ställa mig tveksam till sådana, men här kan jag bara säga: de fungerar!

Den populära Mary Beard, professor i antikens historia, är aktuell med Gudar och människor, där hon låter blicken vandra genom historien. Hon hävdar att sättet vi ser på en civilisations konst­närliga uttryck, kan lära oss lika mycket som att läsa om den.

Trevlig och bildande läsning!