Från Clioredaktionen april 2021

Sista numret av Cliotidningen

Tiden går fort när man har roligt! Det kan jag ­konstatera när jag nu skriver till er för allra sista gången. År 1993(!) anställdes jag på Clio som bokklubbschef och sedan dess har ni som haft lust kunnat läsa mina rader under ­rubriken »Brev från redaktionen«. Nu kommer jag att dra mig tillbaka och jag vill därför passa på att tacka alla er historievänner för fantastiskt trevliga år! Jag har ju även haft den stora förmånen att personligen få lära känna ganska många av er medlemmar – och författare – när vi träffats i samband med bland annat föredrag, utflykter och Clioresor genom åren.

Clio – den historiska bokklubben ­starta­des dock redan 1987 i tron att det fanns ett genuint intresse för historia och kultur­historia, men att det som läsare kunde vara svårt att upptäcka all litteratur som utgavs. Man tillkännagav: »På historia skall vi bli bäst. Clio blir en liten bokklubb. Vårt mål är inte att bli störst, men att bli bäst på vårt område: böcker om historia.« Clio blev en aktör såväl på den svenska bokmarknaden, som inom »Historiesverige«. Efter många framgångsrika år har vi sedan en tid till­baka arbetat i motvind på en marknad där bokklubbarna haft allt mindre möjlighet att hävda sig ­ekonomiskt.

Clio kommer därför att omvandlas: ­medlemstidningen försvinner, ni kommer dock att kunna beställa böcker på vår webbplats fram till 30 juni. Bokförlaget Natur & Kultur som äger Clio sedan 2015 kommer att förvalta och utveckla Clios varu­märke – genom innehåll i både digitala kanaler och sociala medier – för att fortsätta vara den naturliga mötesplatsen för historie­intresserade. Om du inte redan nu får våra nyhetsbrev, mejla din e-postadress till clio@clio.se och skriv Prenumeration nyhetsbrev i ämnesraden, så kommer du även i framtiden att få Clios nyhetsbrev.

Storverket Natur & Kulturs litteraturhistoria blir Clios allra sista huvudbok. För mig sluts cirkeln: det var när jag läste litteraturvetenskap på Stockholms universitet som mitt intresse för historia väcktes, eftersom jag undrade: i vilken tid och i vilka miljöer hade all denna litteratur skrivits? Studier i historia blev den naturliga fortsättningen för att få svar på de frågorna. Gissa om jag blev glad och tyckte att alla bitar föll på plats när jag senare erbjöds att arbeta på Clio!

Så, än en gång: tack för alla dessa år! Min förhoppning är att vi lagt pandemin bakom oss i höst och då kan ses i Uppsala på De Svenska Historiedagarna.

Trevlig och bildande läsning!

Annika Törnquist