Från Clioredaktionen mars 2021

I ett års tid har vi på grund av den eländiga pandemin tvingats att hålla avstånd och avstå från att träffa nära och kära, så tack och lov att det finns böcker! Periodens utvalda huvudbok, Vatten – En historia om människor och civilisationer, behandlar ett ämne som människan varit i kontakt med dagligen, under alla tider. Andreas Karlsson inleder helt naturligt med en resa längs Nilen och ledsagar oss genom historien fram till Kinas moderna vattenprojekt. Det är en oerhört väl sammanhållen, intressant bok, som jag varmt rekommenderar.

Nusvenska – En modern svensk språkhistoria i 121 ord, skriven av Språktidningens chefredaktör, kommer att glädja er läsare med ett speciellt intresse för språk – och ni är många. Första delen av Henrik Berggrens Landet utanför fick stor uppmärksamhet och nu kan vi glädjas åt Del 2. Sverige och kriget 1940-1942. Lyssna också gärna på Cliopodden avsnitt 12, där författaren ­pratar om den första delen. Och för er som ­föredrar äldre historia framhåller jag gärna Jerker Blomqvists Det gyllene Athen – Sex texter om grekisk kultur­historia samt Anders Kaliffs bok Zsófia Torma och civi­lisa­tionens vagga – En kvinnlig arkeologi­pionjär och hennes upptäckter. Jag nämner till sist gärna en annan kvinna som lät tala om sig på sin tid: kvinnosakskämpen Sophie Sager!

Kort sagt: det finns mycket att upptäcka i den nya tidningen!