26 Carina Burman om Bellman

Carina Burman, docent vid Uppsala universitet och expert på 1700-talets litteratur, samtalar med Bo Eriksson om Bellman, föremålet för hennes enastående biografi.

Samtalet, liksom boken, placerar Carl Michael Bellman i den gustavianska tidens Stockholm och skildrar ingående den firade skaldens liv.