Avsnitt 34 Henrik Berggren om boken Landet utanför. Del 2

Den andra delen av Henrik Berggrens trilogi om Sverige under andra världskriget tar vid den mörka hösten 1940 och sträcker sig fram till slaget om Stalingrad hösten 1942. Här blandas allmänhistoria och militärhistoria med enskilda människors levnadsöden, och Berggren berättar att hans strävan har varit att skildra alla skeenden utifrån den kunskap som aktörerna hade just då, ovetande om utgången av kriget. Vem skulle gå segrande ur konflikten?