2019 års pris till Ragni Svensson

Vid en ceremoni i samband med De Svenska Historiedagarna i Helsingfors i oktober fick Ragni Svensson ta emot årets pris. Så här lyder juryns motivering:

I den kongenialt formgivna avhandlingen om Bo Cavefors och hans förlag problematiserar Ragni Svensson på ett snillrikt sätt vad det innebar att vara radikal i Sverige under 1960- och 1970-talet. Genom att använda Cavefors person och förlag som ett nyckelhål till tidens litterära och intellektuella scen synliggör hon på ett elegant sätt vår kulturhistoriska närtid.

2019 års Clioprisjury har bestått av Anders Bergman, Louise Berglund, Anders Q Björkman, Jenny Björkman (ordf.), Anna Maria Forssberg, Ludvig Hertzberg och Johannes Heuman.

Till boken Cavefors

Läs mer om 2109 års Cliopristagare på Svenska Dagbladet