Massaker och maktkamp på Gotland

Visby 1361. Invasionensom först utkom 2007, beskriver händelserna kring den danske kungen Valdemar Atterdags fälttåg mot Gotland. Boken kommer nu i nytryck efter att ha varit slutsåld under en längre tid. Syftet är att belysa den historiska bakgrunden till Gotlands mest välkända historiska händelse och samtidigt visa att det finns mer trovärdiga förklaringar till krigståget på ön detta år, än de vedertagna »sanningarna« om Valdemar Atterdags krav på tre tunnor guld och silver och om jungfrur som blev förrädare.

Redan för 25 år sedan ställde jag mig tvekande till att den berömda brandskattningen av Visby verkligen hade ägt rum, men min tvekan fick då inget stöd hos medeltidshistorikerna.

För tio år sedan började jag mer intensivt söka efter källmaterial. I svenska arkiv finns inte mycket att hämta, men helt tomt är det inte. I danska och tyska källor finns mer. Tillräckligt mycket material gick att sålla fram för att en trovärdig förklaring till invasionen kunde skymtas i belysning av de maktpolitiska förhållanden som rådde vid tiden.

Den historiska bakgrunden är inte lika romantisk som i sägnernas beskrivningar. Den handlar istället om politiska uppgörelser och om makt, inflytande och osämjor mellan nordens kungahus och andra makthavare. Handelsintressen i Östersjöregionen är en viktig orsak, där Hansan och hanseaternas beskyddare är aktörer, det handlar om svek släktingar emellan och om en dansk kung som till sitt sista andetag ville värna det Danmark han under sin tid vid makten lyckats rädda från total upplösning.

Gotland med Visbys internationella handel blev en viktig del i händelserna – en bricka där befolkningen utanför Hansestaden knappast var medvetna om det internationella rävspelet. Medvetna eller omedvetna ställde bönderna upp för att stoppa en överlägsen legoarmé. I tusental offrade de sina liv för att slippa hamna under nya herrar med betydligt högre skattekrav och hot om feodalvälde.

Verkligheten är väl så spännande som sägnerna. De höga herrarnas inbördes löften var inte mycket värda, allianser bröts på löpande band och under långa perioder under de första åren efter invasionen går det inte att fastställa vem som egentligen är öns innehavare.

Efter kriget behövde gutarna hitta en förklaring till varför just de drabbades och Visbys styrande behövde hitta en försonande bakgrund till sitt svek mot bönderna, som offrade sina liv utanför stadsmurens stängda och låsta portar den 27 juli 1361. Ett stort antal sägner växte fram som förklaring till hur detta blodbad kunde ske …

Historiska källor saknas alltså inte, men de måste främst sökas på andra håll än på Gotland. Men även öns bönder har lämnat viktiga ledtrådar till eftervärlden.

Visby 1361.Invasionen kan köpas på http://www.clio.se Den nya upplagan har kompletterats med några textavsnitt som sammanfattar den forskning kring fälttåget som skett sedan 2007.

Gun Westholm, fil lic i medeltidsarkeologi och tidigare 1:e antikvarie på Gotlands Museum