Ögonvittnen i Första världskriget

I bokprojektet Första världskriget utgörögonvittnena en central delMen det var först en bit in i skrivandet jag riktigt insåg möjligheten att täcka alla fronter med citat, vilket sedan också blev en viktig utmaning. Efterhand som arbetet fortskred kunde jag dessutom byta ut ett antal ögonvittnen när jag hittade bättre. Särskilt roligt var det att komplettera östfronten med ryska citat. Det lyckades med hjälp av en svensk god vän som befann sig i Moskva och studerade ryska. På ett av Moskvas större bibliotek lyckades han hitta de fåtal memoarer från första världskriget som finns, vilka han sedan översatte med hjälp av sina ryska lärare (byråkratin i den ryska biblioteksvärlden är värd en egen historia).

Sedan tidigare visste jag att det fanns relativt gott om svenskar som stred på olika fronter under första världskriget och sedan skrev ner sina minnen. Men det var ändå en aha-upplevelse att det fanns så många och att deras skildringar var så bra. Det ända problemet var att somliga var skrivna på ett ålderdomligt språk, vilket behövde moderniseras för att inte riskera att stöta bort ovana läsare.

Ibland tycker jag mig komma riktigt nära hur den generation som utkämpade kriget liknar vår i sina upplevelser, trots den annorlunda tekniknivån. Njut av hur en tysk krigskorrespondent fick följa med i ett spaningsflygplan på östfronten över den ryska gränsen 1914 och sedan beskrev dåtidens högteknologi:

»Framför mig, som intagit observatörsplatsen bakom en celluloidruta, susade propellern med ohygglig snabbhet. Ett darrande och dånande som jag kände i hela kroppen gick genom hela flygplanet som vacklade lätt. Med ett nytt smattrande och ett surrande bar det uppåt i den klara höstluften, först långsamt och sedan allt hastigare och hastigare.«

Idag skulle ett reportage om en flygtur i en Gripen gett en liknande känsla av fart och kraft. En annan förhoppning jag hade var att mångfalden av ögonvittnen i sig skulle ge en bild av hela kriget. Genom att låta soldater, flygare, sjömän, meniga, generaler och civila komma till tals och skildra så många olika delar av kriget som möjligt hoppas jag förmedla detta krigs komplexitet. Det handlar faktiskt om mer än bara västfronten – och även den går att belysa på ett omväxlande sätt. Man kan krypa i den i mörker, se den från luften, anfalla den eller försvara sig.

Det var också spännande att hitta nya fronter och detaljer som jag inte kände till. Att exempelvis förstå Serbiens roll och hur operationerna hängde ihop på Balkan, turkarnas folkmord och britternas motsägelsefulla löften till araber och judar avseende Palestinas framtid är verkligen intressant. En annan aha-upplevelse var att på allvar tränga in i huvudaktörernas agerande. Det är först när detaljerna faller på plats och man kan jämföra generalernas våndor man förstår hur svårt och komplext kriget faktiskt var. Med facit i hand är det lätt att tycka de borde gjort annorlunda. Men det syns också tydligt hur de ansvariga ledarna brottades med nästan omöjliga uppgifter: den tyska ledningens tveksamhet inför ett utökat ubåtskrig och dragkampen mellan de som ville försöka avgöra kriget på väst- respektive östfronten, de franska generalernas besatthet av att återta sitt förlorade territorium och britternas problem med att få resurserna att räcka till alla olika fronter. Sammantaget är det genom att läsa ögonvittnena och förstå ledande aktörers problem som man bäst får en insikt i detta intressanta världskrig.

Marco Smedberg

militärhistoriker och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien