Allmänt om Clio

Cliomusan stående

Clio ­är en bokklubb och mötesplats för alla med intresse för historia och kulturhistoria.

Vår huvuduppgift är att noga välja ut och presentera intressanta svenska böcker om historia. »Hjärtat« är medlemstidningen Clio – historiska boknyheter, som utkommer nio gånger om året. I den presenteras cirka 250 nyheter årligen. Clio letar upp intressanta titlar från stora och små förlag, läser, sammanfattar och skriver texter. Böckerna beställer du enkelt här på webbplatsen.

I varje nummer av tidningen finns en speciellt utvald huvudbok, som alltid presenteras av en utomstående skribent som besitter någon form av specialkunskap.

Clio verkar även på andra sätt i »Historiesverige«. Årligen delar Clio (tillsammans med Svenska Dagbladet) ut Cliopriset till en svenskspråkig ung historiker. Clio var en av initiativtagarna till – och är fortfarande en av arrangörerna av – det populära evenemanget De Svenska Historiedagarna som sedan 1993 går av stapeln en gång om året. Sedan 2018 driver Clio tillsammans med Historievärlden Cliopodden. Dessutom arrangerar Clio medlemsresor och under namnet Clioakademien erbjuds medlemmarna föreläsningar och studiecirklar/studiekurser.

Bakom Clio står, sedan juni 2015, Natur & Kultur.

Clios egen historia

Clio – den historiska bokklubben startades 1987 i tron att det finns ett genuint intresse för historia och kulturhistoria, men att det som läsare kan vara svårt att upptäcka all litteratur som utges: »På historia skall vi bli bäst. Clio blir en liten bokklubb. Vårt mål är inte att bli störst, men att bli bäst på vårt område: böcker om historia.«

1987 känns både länge sedan – och nyss, historiskt sett. Att Berlinmuren skulle raseras två år senare var det nog få som trodde – även om Reagan och Gorbatjov undertecknade ett nedrustningsavtal i Vita huset detta år. Apartheid rådde ännu i Sydafrika, Margaret Thatcher vann sitt tredje raka val, det pågick ett krig mellan Afghanistan och Sovjetunionen, likaså mellan Iran och Irak. I Sverige var Ingvar Carlsson statsminister, Tre kronor tog guld i hockey-VM och Bofors illegala vapenaffärer avslöjades.

Året därpå, 1988, erbjöds Cliomedlemmarna Poltava av Peter Englund och med den boken kan den svenska historievågen sägas ha rullat igång. Få akademiker hade tidigare nått utanför de egna kretsarna, men här kom en ung historiker som uppenbarligen tyckte om att berätta. Peter Englund kom att få efterföljare, och numera skriver många akademiker för en större allmänhet, men även kunniga journalister och författare har bidragit till att historieämnet blivit och fortfarande är så populärt.