• 1400-talet

    Under seklet ingick Sverige i Kalmarunionen och Engelbrekt Engelbrektsson ledde ett uppror mot Erik av Pommern. Mellan England och Frankrike rasade hundraårskriget där Jean d’Arc fick hjältestatus. I mitten av seklet föll det bysantinska riket och 1492 seglade Christopher Columbus över Atlanten och erövringen av Amerika kan sägas ha tagit sin början. Johannes Gutenberg uppfann en tryckpress, renässansen såg dagens ljus i Italien och Leonardo da Vinci gjorde nyfikna iakttagelser.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om 1400-talet.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in