• 1500-talet

  Gustav Vasa gjorde uppror mot Kristian II och den 6 juni 1523 valdes han till Sveriges kung. Redan 1517 spikade Martin Luther upp sina teser, vilket ledde till reformationen, som tio år senare påbörjades i Sverige. Krig präglade seklet: osmanerna intog Bagdad, mongolerna intog Peking, nordiska sjuårskriget utkämpades och spanska armadan stoppades av engelsmännen.
  Machiavelli gav ut Fursten, Olaus Petri översatte nya testamentet till svenska och Montaigne gav ut sina essäer. Dessutom hävdade Copernicus att solen, inte jorden, var världsalltets mittpunkt.

 • För medlemmar:
  Snabba fakta om 1500-talet.

  I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

  Bli medlem Logga in