• 1800-talet

    Napoleonkrigen rasade och Sverige förlorade Finland. På Sveriges tron uppsteg en Bernadotte och i England inleddes drottning Victorias långa regeringstid. Opiumkriget och Taipingupproret utkämpades i Kina, livegenskapen upphörde i Ryssland och i USA avskaffades slaveriet. 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. Göta kanal byggdes, men kom snart att ersättas av järnvägen. Det tyska kejsardömet utropades och likaså det italienska kungariket. Vid Berlinkonferensen 1884–1885 delade de västerländska staterna upp stora delar av Afrika mellan sig. Den stora emigrationsvågen till USA nådde sin kulmen under seklets sista decennier.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om 1800-talet.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in