• Antropologi

    Enligt NE: »antropologiʹ (av grekiska aʹnthrōpos ’människa’ och -logiʹa ’lära’, ’vetenskap’, av loʹgos ’ord’), omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).«

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Antropologi.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in