• Arkeologi

    Vetenskapen som med stöd av materiella lämningar studerar huvudsakligen äldre tiders mänskliga kultur. Oftast undersöker man tidsepoker där skriftliga källor saknas, men arkeologin kan även komplettera skriftligt begränsat källmaterial, för att ge större kunskap om olika sammanhang och tidsåldrar.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Arkeologi.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in