• Ekonomisk historia

    Inom kategorin studeras ekonomisk stagnation och förändring i förfluten tid och frågor som hur har människor försörjt sig genom  årtusenden, försöker besvaras. Ofta inkluderas även arbetslivs- respektive företagshistoria i ämnet.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Ekonomisk historia.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in