• Förhistorien / Forntiden

    Förhistoria och forntiden är väl snarast synonymer och betecknar namnet på den äldsta och längsta delen av människans tid på jorden. Vill man avgränsa epoken, så kan tillverkning av stenredskap ses som en startpunkt och tillämpning av skrivtecken en slutpunkt.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Forntiden.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in