• Idé- och lärdomshistoria

    I Sverige uppstod ämnet 1932. Det beskriver vetenskapens och det lärda livets historia mot bakgrund av samhällets, men också världsbildens, utveckling. Ämnet har genom åren breddats, både vad gäller tidsaspekten och innehållet samt vunnit allt större popularitet.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Idé- och lärdomshistoria.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in