• Medeltiden

    Begreppet medeltid ska ha myntats under renässansen, för att beteckna epoken mellan antiken och den »nya« tiden i Europa. Numera talar man om äldre medeltid, d.v.s. perioden mellan 500–1000; högmedeltiden: 1000–1300 och senmedeltiden 1300–1500 och uttrycket »den mörka medeltiden« är förpassat till historiens skräphög. Det är en synnerligen dynamisk tid!

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Medeltiden.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in