• Nazism / Kommunism

    Två totalitära ideologier, med ledare som Adolf Hitler och Josef Stalin, fick stort inflytande under 1900-talet och även om de stod långt ifrån varandra idémässigt, omfattade båda idéer att människogrupper p.g.a. ras eller åsikter kunde förföljas och mördas. Molotov-Ribbentroppakten blev dock kortlivad.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Kommunism/Nazism.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in