• Presshistoria

    Från de första prasslande tidningarna fram till dagens digitala nättidningar, via landsortspress och veckopress. Tryckfrihetsförordningen 1766 gjorde Sverige till det första land i världen med grundlagsskyddad yttrandefrihet.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Presshistoria.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in