• Städer / stockholmiana

    För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landet, i dag bor 85% i tätorter. Och om vi anlägger ett globalt perspektiv bor det, enligt FN, sedan 2008 fler människor i städer och tätorter än på landsbygden. Kategorin rymmer böcker och artiklar om städer och många är de böcker som skildrar Stockholms historia.

  • För medlemmar:
    Snabba fakta om Städer/Stockholmiana.

    I samarbete med Digilär (text och bild) presenterar Clio ett urval korta faktatexter.

    Bli medlem Logga in