200 svenska sevärdheter från andra världskriget

En bra kunskapskälla att ta med på både kortare och längre militärhistoriska resor.

259:-
  • Författare: Lars Gyllenhaal
  • Artikelnummer: 10506
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 248 sidor, Lind & Co

Hemester i andra världskrigets spår

Från baltutlämningens baracker i Rinkaby, till gömställen för norska jägarsoldater.

 I Andra världskriget i Sverige – Främmande makter på besök (slutsåld) påpekade Lars Gyllenhaal att man inte behöver åka utomlands för att hitta spåren efter andra världskriget – när­varon av tysk och allierad militär var större än många anat. Än mer tydligt blir detta i hans 200 svenska sevärdheter från andra världs­kriget, en guide till krigets många minnen på svensk mark. Här finns tips på militärmuseer, fästningar och bevarade bunkrar, och adresser till spioncentraler, nedslagsplatser och andra ställen där det hettade till. De många minnesstenarna över nedskjutna plan, förlista fartyg eller internerade utländska soldater ­minner om att ingen del av Sverige var för­skonat från kriget.

De mest makabra sevärdheterna är kanske »Hitlers stenar«, vilka beställdes till byggandet av den nya huvudstaden Germania, ritad av Speer (se även Albert Speer och sanningen). Stenbrytningen skedde i södra Sverige och upphörde först 1945.