Adelcrantz

och kärleken till konsterna

Kina slott, Drottningsholmsteater, Sturehovs slott. Påkostat praktverk om nestorn inom svensk arkitektur under 1700-talet.

  • Författare: Fredric Bedoire
  • Artikelnummer: 8174
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 263 sidor, Langenskiöld

Nestor i en svensk guldålder

Självuppoffrande konstälskare och plikttrogen släkting och statstjänsteman.

Carl Fredrik Adelcrantz intog en ledande ställning inom svenskt kulturliv under 1700-talet och medverkade till en guldålder som få perioder i svensk historia kan mäta sig med. Som överintendent för den statliga byggnadsverksamheten höjde han utvecklingen i landet och han omorganiserade den då löst sammansatta kungliga kontsakademien till en välfungerande läroanstalt där måleri, skulptur och byggnadskonst samverkade med konsthantverk och konstindustri. Själv skapade han som arkitekt byggnader på internationell nivå: Kina slott, hovteatrarna på Ulriksdal och Drottningholm, Adolf Fredriks kyrka och Sturehovs slott.

Men allt var inte gott i Adelcrantz liv framkommer det i Fredric Bedoires intressanta biografi med anledning av 300-årsdagen för arkitektens födelse. Adelcrantz hamnade i ekonomisk kris, mycket till följd av de skulder han fått för egna utlägg vid de kungliga byggnadsprojekten, och han anklagades även för att ha misshushållat med kronans medel vid slottsbygget i Stockholm, vilken han hade varit ansvarig för i egenskap av överintendent (läs även hans försvarstal i frågan). Han dog utfattig, men hans systerson, arkitekten Carl Fredrik Sundvall verkade för återupprättelsen av hans ära och förlorade strålglans.

I detta påkostade praktverk målar Bedoire ett allsidigt porträtt av mannen och hans värv. Här lyfts även Adelcrantz konstteoretiska verk fram, så ock hans älskade konstsamling (med verk från Rafael till Roslin) som han in i det sista väntade med att avyttra.

Den akvarellerade ritningen till Kina.

 

Gröna förmaket till Cofidencematsalen på Ulriksdals slottsteater, inrett av C. F. Adelcrantz
med målningar av Johan Pasch, omkring 175.

Fasadritning till Fredrikshovs slott, vinterpalats för Lovisa Ulrika som änkedrottning, en av Adelcrantz största och mest praktfulla ritningar, omkring 1,5 m lång, omkring 1774. Bilden är beskuren.