Albert Speer och sanningen

Ingen har trängt djupare in i gåtan Albert Speer än Gitta Sereny, Hitlers arkitekt och rustningsminsiter.

  • Författare: Gitta Sereny
  • Översättare: Nille Lindgren
  • Artikelnummer: 10492
  • Ill. i sv/v
  • Mjukband, 818 sidor, Natur & Kutur

Vem var Albert Speer?

»Ett mästarprov i historisk och inkvisitorisk teknik«, The Telegraph.

 Hitlers arkitekt och rustningsminister Albert Speer dömdes aldrig till döden vid Nürnberg­rättegången utan till tjugo års fängelse. Till skillnad från Hitlers andra förtrogna menade Speer inför domstolen att han som en av ledargestalterna i Tredje riket måste ta ansvar för regimens handlingar och acceptera en gemensam skuld. Samtidigt hävdade han att det var många av realiteterna i Tredje riket som han inte känt till, däribland Förintelsen. Var det över huvud taget möjligt? Talade han sanning?

Det var den brännande fråga som Gitta Sereny gav sig ut för att få svar på när hon vid flera tillfällen träffade och intervjuade Speer, och senare även hans familj, vänner och anställda. Vid Speers död 1982 fick Sereny tillgång till hans jättelika dokumentsamling (däribland hans brevväxlingar), och allt detta material ligger till grund för Albert Speer och sanningen, som hon arbetade på i mer än tio år. Boken är både en välberättad historik över Tredje riket, en biografi med psykologisk fingertoppskänsla och en forskarbragd.