Albertus Pictor. Volym 1

Målare av sin tid

För den verklige kännaren och den mest sparsmakade! Ett rikt urval av hans bilder och med intressant biografiskt material.

310:-
  • Författare: Pia Melin
  • Artikelnummer: 5991
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 154 sidor, Kungl. Vitterhetsakademien

Inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Albertus Pictor – målare av sin tid vid Stockholms Universitet gjorde man under åren 2003–2006 en fullständig dokumentation av Pictors samtliga målningar och de språkband som förekommer på många av målningarna (den tidens »bildtext«). Delar av resultaten redovisas i detta vackra bokverk om två delar (i formatet 190 x 295 mm).

Denna första volym, som är mycket rikt illustrerad, består av dels ett rikt urval av hans bilder, dels sex studier och analyser av Pictors bildvärld och verksamhet, däribland en biografisk skiss av Jan Svanberg.

Albertus Pictor Volym II innehåller en omfattande analyserande motivkatalog med planskisser till kyrkorna samt en textkritisk edition av språkbanden. Här tolkas, översätts och kommenteras de, i många fall för första gången.