Albertus Pictor. Volym 2

Målare av sin tid

En omfattande analyserande motivkatalog. Här tolkas bildbanden – många för första gången.

395:-
  • Författare: Christina Sandquist Öberg
  • Artikelnummer: 5992
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 438 sidor, Kungl. Vitterhetsakademien

Inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Albertus Pictor – målare av sin tid vid Stockholms Universitet gjorde man under åren 2003–2006 en fullständig dokumentation av Pictors samtliga målningar och de språkband som förekommer på många av målningarna (den tidens »bildtext«). Delar av resultaten redovisas i detta vackra bokverk om två delar (i formatet 190 x 295 mm).

Denna andra volym innehåller en omfattande analyserande motivkatalog med planskisser till kyrkorna samt en textkritisk edition av språkbanden. Här tolkas, översätts och kommenteras de, i många fall för första gången.

Albertus Pictor Volym I, som är mycket rikt illustrerad, består av dels ett rikt urval av hans bilder, dels sex studier och analyser av Pictors bildvärld och verksamhet, däribland en biografisk skiss av Jan Svanberg.