Alla tiders sex

Kärlek, våld och religion under 14 000 år

Med säkerhet och slag­färdighet tar författaren ett samlat grepp om sexualitetens historia från istiden och framåt.

  • Författare: Jonathan Lindström
  • Artikelnummer: 19361
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 356 sidor, Norstedts

Njutning, makt, övergrepp och skam

Så har människan älskat

 

»Trots att sex är något som är helt grundläggande för vår existens och dessutom väldigt omtyckt så går det inte att prata om det hursomhelst«, konstaterar Jonathan Lindström i början av periodens utvalda huvudbok Alla tiders sex ­– kärlek, våld och religion under 14 000 år. Det är kanske förklaringen till att detta är den första mer utförliga skildringen av sexualitetens historia i Sverige. Som arkeolog koncentrerar sig Lindström på nordisk forntid och äldre medeltid, men gör även avstickare till vår egen tid.

Jonathan Lindström närmar sig stoffet på ett seriöst sätt, även om han ger både drastiska, förfärande och förförande roliga exempel på hur sexualiteten tagit sig uttryck genom tiderna. Han berättar om stenålderns penisdyrkare, om de fornnordiska gudarnas sexuella övergrepp, om vikingarnas månggifte som ledde till att kvinnorna blev handelsvaror, om ståndaktiga biskopar på medel­tiden, om den svenska litteraturens första kärleksskildring och om hur man kunde undvika att bli gravid.

Alla tiders sex fyller en lucka i den svenska historieskrivningen och som läsare är det bara att tacka och ta emot. Detta är folkbildning när den är som bäst: en faktafull skildring skriven med fart och espri.

*

En gång var jag på ett föredrag som handlade om sexuella scener som ristats in på hällar under bronsåldern. En herre i publiken reste sig upp och förklarade drömmande hur härlig och frigjord sexualiteten var under forntiden. Då hov Jonathan Lindström, som också satt i auditoriet, upp sin stämma och förklarade att motiven i själva verket föreställde övergrepp och våldtäkter. Hällristningarna var ett tecken på ett fruktansvärt ojämlikt samhälle, där i synnerhet kvinnor utnyttjades! Nu har ­Jonathan Lindström, som är arkeolog, författare och känd från olika SVT-dokumentärer om Sveriges historia, skrivit boken Alla tiders sex – kärlek, våld och religion under 14 000 år.

Trots sexlivets alla baksidor är det en lustfylld läsning, utan vare sig romantiska slöjor eller höhö-humor. Med säkerhet och slag­färdighet tar författaren ett samlat grepp om sexualitetens historia från istiden och framåt. Vi får bekanta oss med allt från kyssande aphannar och primitivt sex mellan två bakterier, till vikingatida hedersmord och Freuds osvikliga känsla att tolka allt sexualneurotiskt.

Märkligt nog lyckas Lindström genom sin associationsförmåga binda samma dessa disparata företeelser till en berättelse. Han använder sig av alla möjliga källor, både skriftliga och arkeo­logiska – bland annat en enorm ­fallos av sten, långformig och toppig, som en gång prytt en 1 500 år gammal grav i Laske-Vedum i Västergötland. Den mätte 4,9 meter och reste sig »mot Västgötaskyn lika högt som ett tvåvåningshus«.

Det letas både efter likheter och skillnader med dagens människor – ett aktuellt ämne är me too och sexuella trakasserier, något som man kan läsa om i en Eddadikt, nedskriven på Island på 1200-talet. Fruktbarhetsguden Frej har blivit hopplöst förälskad i jätte­dottern Gerd. Han älskar henne mer än ­»någon yngling älskat sedan världen uppstod«. Problemet är bara att kärleken inte är besvarad. Frej skickar sin tjänare Skirner för att fria till Gerd, han erbjuder henne guldäpplen och Odens dyrbara ring Draupner, bara hon svarar ja. När Gerd nobbar, börjar trakasserierna. Skirner hotar att döda både henne och hennes pappa, men när inte heller det går vägen börjar han att läsa en lång trollformel. En dyster framtid spås för jättinnan, bland annat ska hon bli slagen, galen och få dricka getpiss. Till sist kan Gerd, som till en början bemött tjänaren rätt sturskt, bara ge upp och planer smids för »det heliga bröllopet«.

»Övergreppsmonster« som Lindström ­kallar dem, dyker för övrig upp även på hällristningar. Som kuriosa kan nämnas att i början av 1800-talet ansågs dessa ristningar inte särdeles rumsrena. Som kemisten Jöns Jacob Berzelius uttryckte det i brev till en vän, var de troligtvis ett utslag av »sysslo­lösa sten­huggar­lärlingars öfning och ­tidsfördrif«.

Det verkar inte finnas någon hejd på hur mycket som avfattats om sexualitet i Norden, och Jonathan Lindström verkar ha spårat upp allt. Bland annat redogör han för den ­arabiske resenären och krönikören Ibn Fadlans 900-talsskildring om orgierna hos en vikinga­kung, som författaren tolkar som sveakungen i Gamla Uppsala. Där ska kungens alla 400 hirdmän ha haft varsin sexslav som dessutom tvättade männen och försåg dem med mat och dryck. Kungen själv verkade tämligen slö. Han satt på en stor tron prydd av stenar som han inte vill stiga ned ifrån, inte ens när han skulle uträtta sina naturbehov, då togs istället en potta fram. Om kungen ändå måste förflytta sig förde de fram en häst. Det verkar som att tronen mer kan jämföras med någon form av loft, för där fanns plats för inte mindre än 40 slavinnor – som han gärna idkade köttsligt umgänge med inför sina krigiska vänner.

Kvinnans utsatthet återkommer Jonathan Lindström till, inte minst när han lyfter fram sin hjälte, sexualupplysaren Elise Ottesen-­Jensen (1886–1973). Utifrån hennes memoarer återger han hur »Ottar« besökte en stuga långt inne i skogen i Härjedalen. Mannen i huset var rasande – hans »kärring« blev med ungar »bara man tittar på’na och bättre är hon inte värd«. Sin egen del i saken kändes han inte vid. Inne i stugan, som var byggd av gamla lådor tätade med mossa, mötte Ottar den utpumpade flerbarnsmamman. Henne och många andra kvinnor som ofrivilligt ­födde barn efter barn, försökte Ottar rädda med preventivmedel och sterilisering.

Mitt i allt det fysiska håller Jonathan Lindström en kärleksfull ton, som mynnar ut i att medmänsklighet inte är biologiskt driven och att det viktiga är att respektera alla och inte utnyttja någon.

 

Kristina Ekero Eriksson

vetenskapsjournalist och författare till
bland annat Gamla Uppsala – människor
och makter i högarnas skugga

 

Gudar med yxa, svärd och erektion på en båt. Bronsåldershällristning, Bohuslän.

 

Den sena jägar­stenålderns bohus­länningar med sociala ambi­tioner bar runt på skaft­försedda, vackert dekorerade stenpenisar av detta slag.

 

Venus från Willendorf.