Alnarpsliv

Ända sedan 1860-talet har Alnarp förmedlat den senaste kunskapen inom jordbruk och trädgård. Här berättas historien, till ett rikt bildmaterial.

369:-
  • Författare: Boel Sandskär och Göran Kritz
  • Artikelnummer: 10376
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 238 sidor, Bokförlaget Arena

Ett andningshål för den gröna sektorn

»Med ett rikt arkivmaterial och unika bilder har författarna … skapat ett praktverk om Alnarp och dess betydelse för både Skåne och Sverige.« Magasinet Skåne

Ända sedan 1860-talet har människor sökt sig till Alnarp för att ta del av den senaste kunskapen inom jordbruk och trädgård. I dag residerar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) här och examinerar såväl landskapsarkitekter som lantmätare, men i begynnelsen utbildade man främst hovslagare, mejerister, lantbrukare och trädgårdsmästare.

Med platsen som utgångspunkt tecknar hortonomen Boel Sandskär och agronomen Göran Kritz Alnarps historia, från medeltida adelsgods till modernt lärosäte. Rikt bildsatt med historiska och nytagna fotografier speglar Alnarpsliv även alla de människor som vistats på ägorna under tidens gång: statarkvinnor, trädgårdsmästare, rektorer, studenter. En av dem var Alida Nilsson Negel, den första kvinnan att gå en högre mejerist­utbildning vid läroanstalten år 1896, något som uppmärksammades stort.

Ostprovning med de tre mejeriprofessorerna Thomé, Samuelsson och Sjöström, från vänster räknat.