Amerikas födelse

Korset, guldet och svärdet i Nya världen

Initierad skildring av den debatt som uppstod efter att Columbus hade upptäckt Amerika. Hade spanjorerna Gud på sin sida?

239:-
  • Författare: Michael Azar
  • Artikelnummer: 7381
  • Häftad, 224 sidor, Leopard

Ett alldeles utmärkt komplement till periodens läsvärda bok om Columbus är Amerikas födelse skriven av Michael Azar, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet.

Spanjorernas önskan att kristna den nya kontinentens invånare präglades av en inkvisitorisk anda. Samtidigt växte två bilder av indianerna fram: de ansågs antingen goda och oskuldsfulla eller onda och märkta av bottenlös synd. Klargörande och med mängder av intressanta exempel redogör författaren för den intensiva debatt bland teologer, jurister och skriftställare som ägde rum i Spanien strax efter upptäckten av Amerika: Var indianerna Adams ättlingar, utrustade med ett förnuft? Kunde den kristna läran förkunnas med hjälp av tvång och våld? Var erövringskrigen rättfärdiga i Guds ögon? Hur skulle man veta vad Gud ville?

Efter att Columbus stigit i land började en ny förståelse av världen att ta form och en gammal världsordning att luckras upp. Är gränsen mellan civilisation och barbari rentav relativ? Montaignes ord att »var och en kallar det barbariskt som inte stämmer med hans egna seder« känns fortfarande aktuella.