Fynd!

Anecdota Benzeliana

Drottning Kristina fick två barn med Magnus Gabriel de la Gardie, och hon ska ha gett sin älskare i uppdrag att mörda Axel Oxenstierna. Ja, det hävdar Eric Benzelius d.y. i sina personliga anteckningar, Anecdota Benzeliana. Unikt faksimil – endast i Clio! En av sin tids mest lärda män skriver om händelser i 1600- och 1700-talens Sverige.

99:-
29:-
  • Författare: Eric Benzelius d.y.
  • Artikelnummer: 6160
  • Inbunden, 116 sidor, Rediviva

Drottning Kristina fick två barn med Magnus Gabriel de la Gardie, och hon ska ha gett sin älskare i uppdrag att mörda Axel Oxenstierna. Ja, det hävdar Eric Benzelius d.y. i sina personliga anteckningar, Anecdota Benzeliana. Dessa uppgifter – som baseras på hörsägen – får man kanske betrakta med viss skepsis. Andra, till exempel ögonblickbilderna från nödåren kring Karl XII:s död, äger däremot stort intresse som källmaterial.

Så vem var då denne Eric Benzelius? Han föddes 1675 och var son till den dåvarande ärkebiskopen. Efter studier i Europa blev han bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala och hans svärfar var ingen mindre än biskop Jesper Swedberg, vars Swensk Ordabok nyligen presenterades i Clio. Benzelius gick i sin fars fotspår och blev så småningom ärkebiskop. Därtill deltog han i sex riksdagar, innan han gick ur tiden 1743. Denna utgåva (tryckt 1987) är ett faksimil av 1914 års upplaga, vilken baseras på Benzelius originalhandskrifter.