Anfall eller försvar?

Högern i svensk politik under 1900-talet

En helhetsbild av högerns snart hundraåriga historia ges i denna antologi med textbidrag från både historiker och statsvetare.

220:-
  • Författare: Torbjörn Nilsson
  • Artikelnummer: 3619
  • Inbunden, 248 sidor, Santérus Förlag

Mycket har förändrats när det gäller Allmänna valmansförbundet, nuvarande Moderata Samlingspartiet. Sedan grundandet 1904 har konservatism fått ge vika för ett mer liberalt budskap, nationalism för internationalism och traditionella kristna värderingar har tonats ner. Avgörande samhällsförändringar har ställt högern inför viktiga vägval: ska man bromsa, följa efter eller gå före de politiska motståndarna? Anfalla eller försvara?

En helhetsbild av högerns snart hundraåriga historia ges i denna antologi, där sju historiker och statsvetare fyller flera luckor i litteraturen om 1900-talets politiska utveckling. Torbjörn Nilsson (författare till bl.a. Guide till Sveriges historia i Europa) diskuterar högerns förhållningssätt till det förflutna utifrån nytillträdda partiledares tal; Louise Drangel visar hur högern fick en nyckelroll i utformandet av folkpensionen medan Fredrik Eriksson berättar om jordbrukspolitikens utveckling från omhuldad bransch till en näring bland andra. Även högern och företagarnas roll vid mitten av 1900-talet diskuteras, så ock Europafrågans genomslag och högerns syn på omvärlden.