Fynd!

Anor från landsvägen

Hur jag finner mina förfäder bland resandefolket

Vad bör man tänka på när man forskar om personer som aldrig blev kyrkskrivna? Här levereras många tips och råd!

299:-
229:-
  • Författare: Bo Lindwall
  • Artikelnummer: 7539
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 140 sidor, Svenska Släktforskarförbundet

Passlösa, valackare och lumpsamlare

Tips och råd om hur man finner svårfångade släktingar i befintligt källmaterial.

Att forska om gamla anfäder med kringresande levnadssätt är en utmaning. Resandefolket kom aldrig i närheten av husförhörs- och församlingsböcker eller blev kyrko- och mantalsskrivna före sekelskiftet 1900, trots att de levde i Sverige. En bit in på seklet började dock en del av dem att kyrkobokföras, så ge inte upp: Om inte morfar blev det, kanske hans bror eller syster finns i arkiven?

Svårigheten att kartlägga en släkting kan dock göra sökandet till ett spännande detektivarbete, menar Bo Lindwall i Anor från landsvägen. Boken visar på de talrika källor som trots allt finns att tillgå och vilka uppgifter som man kan hitta där. Många resande har exempelvis varit i svensk krigstjänst, något som kan vara värt att följa upp. Likaså att ovanliga förnamn har varit vanligt förekommande i en del resandesläkter. Bland det viktigaste källmaterialet för resandeforskaren utgör bokföring av passinnehavare på lokal och statlig nivå, visar boken, som även ger inblick i forna tiders förhållanden för resandefolket.