Antiken

Från faraonernas Egypten till romarrikets fall

Med all sannolikhet ett blivande standardverk av svenska experter, med initierade texter, de senaste rönen, kartor, översikter m.m.

249:-
  • Författare: N. Billing, S. Carlsson m.fl.
  • Artikelnummer: 9321
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 594 sidor, Natur & Kultur

Antikens värld känns både främmande och nära

Maktmanifestationer i form av mäktiga ruiner, men också vardagsklotter på en vägg påminner oss om människor som levt för länge sedan. Clios utvalda huvudbok, Antiken – Från faraonernas Egypten till romarrikets fall, är en mycket omfångs- och innehållsrik presentation av antikens kultur och samhällsliv. Den är skriven av sex framstående svenska experter och baseras på de senaste forskningsrönen.

De initierade texterna, kartor, väl utvalda bilder och kronologiska översikter borgar för att detta är ett blivande standardverk. Den forntid som tecknas sträcker sig i tiden från Egyptens enande på 3000-talet f.Kr. fram till 600 e.Kr., och i rummet från länderna runt Medelhavet, bort till och bortom tvåflodslandet. Kapitelrubriker som Nyassyriska riket; Faraonernas land; Perserrikets expansion; Det peloponnesiska kriget; Arvet efter Alexander; Kejsare i ett rike av järn och rost samt Kristna och icke-kristna speglar bokens bredd och djup.

Med avstamp hos de allra första bönderna skildrar författarna en värld där vetenskap och filosofi utvecklades samtidigt som de polyteistiska religionerna genomsyrade vardagslivet och tiden uppfattades som cyklisk. Slavarna hade sin självklara plats i samhället, men även ett embryo till dagens demokratiska politiska system kunde anas och ett rättssystem växte sakta fram.

Här möter vi förstås athenare och romare, men också babylonier, egyptier, mykener, spartaner, etrusker och kartager. Sammantaget ges en delvis helt ny bild av den antika världen – mänsklighetens gemensamma kulturarv.

Att det finns ett starkt och växande intresse för antiken är tydligt. Detta har tagit sig uttryck i allt ifrån det flertal Hollywoodfilmer som med stor framgång gått upp på våra biografer, via deckare som utspelar sig i antik miljö och som har lockat en stor läsekrets, till tv-dokumentärer och inte minst populärvetenskapliga böcker om en rad aspekter av och om framträdande personer från denna tid. Detta stora intresse är naturligtvis en spegling av att antikens historia är såväl spännande som fylld av färgstarka gestalter, som till exempel Caesar och Kleopatra; men i lika stor utsträckning av att antiken i hög grad är relevant för vårt samhälle och vår egen tid.

Inspirationen till våra dagars demokrati är hämtad från det antika Athen, och från denna tid har vi hämtat en rad politiska begrepp så som aristokrati och oligarki. Det är bland annat i de antika kulturerna, så som de mesopotamiska, och, inte minst, den grekiska kulturen, som vi ser en rad vetenskaper börja växa fram, vetenskaper som vi betraktar som väsentliga i vår moderna tid. Det lagväsende som utvecklades i det antika Rom utgör grunden för, och färgar fortfarande, flera länders juridiska system. På senare år har även den antika filosofin varit föremål för ett nyvaknat intresse.

Många är de länder som en gång var en del av den antika världen – exempelvis det romerska riket – och åtskilliga av dessa är belägna i det som i dag utgör den Europeiska Unionen. De arkeologiska lämningarna från antiken – så som storslagna egyptiska pyramider, sköna grekiska tempel eller de dramatiska ruinerna efter romerska städer som Pompeji – lockar årligen miljontals turister. Antiken är kort sagt en både betydelsefull och fascinerande tidsålder.

Trots detta har det skrivits förhållandevis få översikter över den antika erans förhistoria och historia på svenska, och det är därför oerhört glädjande att det nu utkommit en sådan bok. Verket täcker hela den antika eran från det att civilisationerna först växte fram i Egypten och i Mesopotamien, liksom i Grekland i form av de minoiska och mykenska högkulturerna, över det arkaiska och klassiska Grekland, den hellenistiska eran och Alexanderrikena, till Rom från stadens grundande ända fram till det romerska rikets fall.

Boken är klart och tydligt upplagd med kapitel som behandlar de olika tidsepokerna. För att underlätta för läsaren inleds varje kapitel med en kronologisk översikt som ger en tydlig överblick över de viktigaste historiska händelserna. För att ytterligare bidra till förståelsen är verket försett med illustrativa och informativa kartor och diagram samt ett utmärkt bildmaterial med viktiga arkeologiska fynd och monument.

Att författarna är experter som såväl forskar på som undervisar om dessa olika perioder lyser tydligt igenom i texten, som bjuder på en behaglig läsning där skribenterna på ett sakligt och samtidigt intresseväckande sätt leder oss igenom denna flera tusen år långa epok. Nyare upptäckter och forskningsrön har vävts in i texten. Det som emellertid gör boken verkligt intressant är att författarna valt att även ta med nya forskningsperspektiv och se på gamla »sanningar« med nya ögon. Boken har således åtskilligt att ge både den som för första gången vill bekanta sig med antiken och de antika kulturerna, och den som redan satt sig in i ämnet och vill bredda och fördjupa sina kunskaper.

Dominic Ingemark
docent i Antikens kultur- och samhällsliv och
författare till bland annat
Liv och död i antikens Rom

 

Författare:
Nils Billing, fil.dr i egyptologi m.m., Uppsala universitet
Susanne Carlsson, fil.dr i antikens kultur och samhällsliv m.m., Uppsala universitet
Ragnar Hedlund, fil.dr, forskare i antik historia och numismatik, Uppsala universitet
Allan Klynne, författare och fil.dr i antikens kultur och samhällsliv
Michael Lindblom, docent i antikens kultur och samhällsliv m.m., Uppsala universitet
Hugo Montgomery, professor emeritus i klassisk filologi, Oslo universitet

  

 Assurbanipal den store jagar lejon. Väggrelief från hans palats i Nineve, 600-talet f.Kr.

 

Reliefskiss som visar vad som förmodligen är två framställningar av Akhenaton.
Det har även föreslagits att en av dem ska föreställa hans hustru Nefertiti.

  

 

Cerveteri /Caere) 600/500-talet f.Kr. Den mjuka tuffstenen i södra Etrurien lämpar sig väl
för att både hugga ut gravkammare och uppföra konstgjorda gravkullar, så kallade tumuli.

 

Gravmålning från Tarquinia, Tomba dei leopardi, cirka 480-470 f.Kr.

 

 Symposiescen på urna från ca 420 f.Kr. De manliga deltagarna ligger på sängar
och roar sig med sällskapsspel samtdigt som de underhålls av en flöjtspelerska.

 

En solidus (guldmynt) slagen för Theodosius II.