Arbete för livet

Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal

Stark kvinnohistoria. Med hemmet som ram berättar tjugo kvinnor födda under 1900-talets börja om arbetslivet och hushållsarbete.

289:-
  • Författare: Annika Forssén, Gunilla Carlstedt
  • Artikelnummer: 10201
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 272 sidor, Carlssons

Fostrade att ta hänsyn till alla

Stark kvinnohistoria – tjugo kvinnor födda under 1900-talets början delar med sig av sina liv.

Läkarna Gunilla Carlstedt och Annika Forssén har ända sedan 1980-talet intresserat sig för kvinnors livsvillkor. Det var då det blev uppenbart för dem att de medicinska förklaringarna till kvinnlig ohälsa var otillräckliga, vilket ledde till fel diagnoser och behandlingar. De djupintervjuade därför tjugo kvinnor om deras »livslopp«, från uppväxten på 1910- och 1920-talen till ålderdomen, ett arbete som resulterade i en gemensam avhandling.

Nu har dessa intervjuer blivit en del av 1900-talets kvinnohistoria, och de flätas skickligt in i en övergripande skildring av samhällsutveckling i den mycket läsvärda Arbete för livet. Med hemmet som ram berättar kvinnor – från barnmorskor, lärare och läkare, till lantbrukarhustrur, städerskor, fabriksarbeterskor och hemmafruar – om arbetslivet och det många gånger helt obetalda arbete som de förväntades utföra: Flera av dem ägnade sig åt dagligt omsorgs- och hushållsarbete i över 70 år.

 

 Malin, stående, hade sekreterarutbildning och var arbetsledare på kontor. Året är 1949.