Aristoteles

En storartad introduktion till det aristoteliska tänkandets egenart. Natali är en av världens främsta Aristoteleskännare.

289:-
  • Författare: Carlo Natali
  • Översättare: Torbjörn Elensky
  • Artikelnummer: 10208
  • Inbunden, 358 sidor, Fri Tanke

Logik, retorik och den fysiska världen

En storartad introduktion till det aristoteliska tänkandets egenart.

Aristoteles har förmodligen haft större inflytande på den västerländska och vetenskapliga utvecklingen än någon annan enskild tänkare i historien. Sedan mitten av 1900-talet har emellertid bilden av honom förändrats, och uppfattningar som tycktes säkra för mindre än femtio år sedan har helt övergivits.

Därför är det intressant att Carlo Natalis monografi Aristoteles nu finns översatt till svenska. Natali, professor i antikens filosofi och en av världens främsta Aristoteleskännare, går igenom några av filosofens viktigaste skrifter och visar på deras »skönhet« men även på svagheter och problem. Därtill pekar han ut genomgående teman och återkommande poänger, och ger därmed läsaren grundläggande redskap för att på egen hand läsa texterna.

Själv liknar Natali bokens upplägg vid en turistguide, vars läsare förväntar sig en pålitlig presentation. Påpekas bör dock att detta är en bok för den filosofiskt intresserade. Även om Aristoteles liv och den tid han levde i inleder boken ligger inte fokus på historia. Och som författaren påpekar finns det inga tydliga spår av filosofens privatliv i hans verk.