Att döda en människa

På spaning efter det första kriget

Är människan i grunden en fredlig varelse? Här förmedlas forskarvärldens delade mening i frågan, med intressanta exempel från historien.

239:-
  • Författare: Björn Hagberg, Martin Widman
  • Artikelnummer: 7757
  • Inbunden, 314 sidor, Norstedts

»Det är underhållande läsning«, Karin Bojs, Dagens Nyheter

»Freds- och harmonimaffians« tankar möter »den stridslystna skolans«.

Är människan i grunden en fredlig varelse eller är kriget något ursprungligt? Den frågan genomsyrar journalisterna Björn Hagberg och Martin Widmans reportagebok Att döda en människa, där de genom intervjuer med framstående vetenskapsmän, svenska såväl som utländska, förmedlar forskarvärldens delade mening i frågan. Till fromma för läsaren skildras rönen hela tiden med intressanta exempel från människans tidiga historia.

En av de forskare som författarna träffar är Brian Ferguson, professor i antropologi, som menar att de äldsta erkända bevisen för krig bara är 10 000 år gamla, en kort ålder i människosläktets flera miljoner år gamla historia. Enligt honom måste vissa kriterier vara uppfyllda för att krig ska komma till stånd, däribland att människor är bofasta, har ett fast territorium att försvara och att samhället har en social hierarki.

Hans tes utmanas av bland andra arkeologen Steven A. LeBlanc, vars utgrävningar pekar i rakt motsatt riktning – att krig skulle vara en nedärvd drift för att lösa konflikter och säkra tillgången på föda.