Augustinus bekännelser

Kyrkofadern Augustinus självbiografiska Bekännelser är ett av världslitteraturens mest inflytelserika verk.

245:-
  • Författare: Augustinus
  • Artikelnummer: 3773
  • Inbunden, 390 sidor, Artos

När Augustinus (354430) skrev ner sina Bekännelser (Confessiones) omkring 397 hade han verkat som präst och biskop i tio år. Sin ungdom hade han dock ägnat åt världsliga nöjen och förlustelser, studerat vältalighet och firat triumfer som retor såväl i Karthago som i Rom. År 386 omvändes han till kristendomen och helgade därefter sitt liv åt tron.
1990 utkom den store kyrkofaderns självbiografiska verk i en oavkortad svensk översättning, vilken nu föreligger i en lätt reviderad nyutgåva. I denna prisade översättning har Bengt Ellenberger tagit fasta på Augustinus mycket varierade språk och fulländade behärskning av tidens alla litterära stilmedel.

Bekännelser består av 13 böcker (kapitel). Det är framför allt verkets nio första som tilldragit sig eftervärldens stora intresse. Här ger nämligen Augustinus en djupt personlig och öppenhjärtig skildring av sin andliga utveckling från tidig barndom fram till trettioårsåldern. Vad som händer under den därpå följande tioårsperioden fram till verkets tillkomst förtäljs inte, men i bok tio framlägger författaren en mycket närgången analys av sitt aktuella andliga tillstånd, såväl intellektuellt som moraliskt. De tre avslutande böckerna har formen av en bibelutläggning.

Bekännelser kan i förstone uppfattas som ett mycket självbiografiskt verk. Hos Augustinus har dock det självbiografiska inslaget ett övergripande teologiskt och filosofiskt syfte, då hans eget livsöde blir ett gyllene exempel på en generell sanning: Bättre sent än aldrig.

Inledningen är skriven av Ragnar Holte.