Bellman. Biografin

»Med örnlik överblick plockar hon upp trådarna ur 200 års Bellmanforskning.« GP. »En ambitiös biografi som gör människa av geniet.« SvD.

  • Författare: Carina Burman
  • Artikelnummer: 10286
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 750 sidor, Albert Bonniers Förlag

Klang i hornet!

En högklassig biografi där Bellman skildras med staden och människorna kring honom som fond.

Höstens utgivning ser mycket lovande ut för vän av historia och kulturhistoria. En bok som kombinerar hög läsvärdhet med vacker formgivning är Carina Burmans imponerande Bellmanbiografi. Omfånget på 750 sidor gör levnadsteckningen till den mest omfattande som skrivits över vår »nationalskald«. Och kanske den vackraste: samtida gravyrer och teckningar av Sergel, Hilleström och andra mästare pryder sidorna.

Med sina visor om Fredman, Ulla Winblad och fader Movitz skapade Bellman en värld som gör att 1700-talets Stockholm känns levande än i dag. Och Burman gör något liknande: på sidorna fångar hon staden i dagbräckning och skymning, bullrande, kvittrande och med en och annan trumpetstöt från den gudabenådade poeten, när han läser upp sina nyskrivna alster för vänner och beundrare. Det hektiska nöjesliv som han deltog i avspeglar sig i hans produktion, men även rädslan för bränder, sorgen över förlorade barn och det sköra livet. Burman analyserar mästerligt och ger perspektiv på hans verk.

Trots att Bellman var en firad skald, erkänd av självaste Kellgren och under konungens beskydd, var hans liv kantat av ekonomiska problem. Drygt ett halvår innan han dog hamnade han på gäldstugan, men kunde dö hemma, giktbruten, ansatt av lungsot och skörbjugg.

 

Stockholm mot Saltsjön. Akvarell av J.F. Martin.

 

Sergels teckning av Bellman är ritad 1792.

 

Ett uppslag ur Bacchi Tempel (1783).

 

På gäldstugan. Egenhändig teckning av Bellman vilken återfinns på ett brev till Elisabet Westman.