Beowulf

Klassiska översättning från 1914 av det anglosaxiska kväde som delvis utspelar sig i Danmark. I fokus står den geatiske ädlingen Beowulf.

169:-
  • Författare:
  • Artikelnummer: 7048
  • Danskt band, 129 sidor, Mimer

Det anglosaxiska kvädet Beowulf, förmodligen tillkommit mellan 700- och 900-talen, har blivit något av ett engelskt nationalepos, trots att det utspelar sig i Danmark – det land som bebos av »geatas« (jutar eller götar, därom tvistar de lärde). Handlingen är som följer: Hrothgar, danernas kung, har byggt sig en stor gästabudssal, men denna hemsöks nattetid av sjötrollet Grendel, som dödar hans män. Den geatiske ädlingen Beowulf seglar med sina tolv kämpar över havet till danariket för att bistå kungen, och i en närkamp sliter han av Grendels arm. Man firar och det skaldas till hjältens ära, ovetandes om att trollmors vrede har väckts …

Beowulf återges här i Rudolf Wickbergs klassiska översättning från 1914.