Beredd till bådadera

Lunds universitet och omvärlden

Grattis Lund 350 år! De många övergripande texterna i denna antologi lockar inte bara gamla lundensare till läsning.

299:-
  • Författare: G. Broberg, D. Dunér (red.)
  • Artikelnummer: 7998
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 440 sidor, Lunds universitet

Grattis Lunds universitet 350 år!

De många övergripande texterna lockar inte bara gamla lundensare till läsning.

År 2016 fyllde anrika Lunds universitet 350 år, och det firas fram till januari 2018 med bland annat utgivningen av Beredd till bådadera, en vacker antologi med nio texter om lärosätets verksamhet. Göran Bexell, tidigare rektor vi universitetet, beskriver den som »en temabok med fokus på de senaste femtio åren«.

Gunnar Broberg inleder med en översikt över universitetets hela historia, medan David Dunér vidgar det geografiska perspektivet i en text om Lunds internationella kontakter. Vilka bilder har lärosätet använt sig av för att locka till sig studenter och investerare? Om det berättar Elisabeth Mansén i ett givande bidrag. Läs även essäer om bland annat studentpolitik, om tidningen Lundagård, som blivit en plantskola för journalister och samhällsdebattörer, eller om hur forskningen vid olika institutioner finansierats. Johan Östling avslutar med att syna tv-programmet »Fråga Lund«, som gjorde det lundensiska Lund känt för en bredare publik.

Studenter på taket till Akademiska Föreningen, med utsikt mot Öresund, Danmark,
kontinenten och världen. Litografi, troligen av Magnus Peter Körner 1851.