Bertrand russell

Som ihärdig pacifist råkade Russell flera gånger i klammeri med rättvisan. »Läsvärt om en färgstark tänkare«, Norrtelje Tidning.

229:-
  • Författare: A.C. Grayling
  • Översättare: Thomas Andersson
  • Artikelnummer: 7563
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 214 sidor, Fri Tanke

»Läsvärt om en färgstark tänkare«, Norrtelje Tidning

Filosofen Bertrand Russell tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1950 med följande motivering: »som ett erkännande åt hans mångsidiga och betydelsefulla författarskap, vari han framträtt som en humanitetens och tankefrihetens förkämpe«.

Hans författarskap och mod att yttra sig inom de mest väsensskilda frågor går också som en röd tråd genom den brittiske filosofen A. C. Graylings kortbiografi över honom. Samtidigt som Russells liv sammanfattas elegant redogör Grayling för dennes epokgörande verk inom filosofi och matematik, men även hur frågor om utbildning, politik, sexualmoral och fred genomsyrade hans liv och arbeten. Som ihärdig pacifist råkade Russell flera gånger i klammeri med rättvisan. Under första världskriget åtalades han för artiklar om aktivt krigsmotstånd och han förbjöds att vistas i närheten av militära skyddsanläggningar; och som 89-åring dömdes han 1961 till en veckas fängelse efter att ha deltagit i en antikärnkraftsdemonstration.