Beskrifning om de Swenska Församlingars Forna och Närwarande Tilstånd

Acrelius skildring av livet i svenskbygden i Delawaretrakten hör till de centrala skrifterna om Nordamerikas koloniala historia.

289:-
  • Författare: Israel Acrelius
  • Artikelnummer: 8277
  • Inbunden, 469 sidor, Artos

»De swenske som flyttade till America«

Acrelius skrift ger värdefulla inblickar i livet i de amerikanska kolonierna under »swensk«, holländsk och »ängelsk« regim.

Israel Acrelius tjänstgjorde som kyrkoherde i de svenska församlingarna i Delaware åren 1749–1756. Åter i Sverige fick han ett generöst underhåll av kung Adolf Fredrik för att färdigställa en bok om de svenska församlingarna.

Redan före resan hade han uppmuntrats att samla in material, och på plats i Amerika intervjuade han äldre församlingsmedlemmar och besökte arkiv i bland annat New York. Två år efter sin återkomst till Sverige utkom så Beskrifning om de Swenska Församlingars Forna och Närwarande Tilstånd, som i USA räknas till en av de centrala skrifterna om Nordamerikas koloniala historia och ständigt kommer ut i nyöversättning. Acrelius bok kom nämligen att omfatta inte bara en beskrivning av livet i svenskbygden utan även Delawaretraktens tidiga historia, den politiska utvecklingen i området och de europeiska nybyggarnas relation till ursprungsbefolkningen och varandra. För första gången sedan 1759 kommer nu skriften ut i nytryck på svenska. För varsam språklig bearbetning och kommentarer står Hans Lindqvist.