Bestiarium

En medeltida djurbok

Detta moderna bestiarium förenar det mesta och bästa av de medeltida förlagorna. Bokbandet är utsökt!

245:-
  • Författare: Bo Eriksson
  • Artikelnummer: 6064
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 264 sidor, Dialogos

Vad är egentligen bestiarier? Vid första anblicken kan man tro att de var medeltidens djur- och naturböcker. Men syftet var inte att beskriva naturen som den verkligen var utan kristet moraliskt: att fostra folket i goda seder.

Bestiarierna är några av de vackraste böcker som den medeltida bokkonsten frambringat. Denna moderna pendang ligger inte långt efter formmässigt! Den tjocka pärmen, det fina pappret och de utsökta illustrationerna – hämtade från medeltida böcker – andas exklusivitet och lockar verkligen till läsning.

Det gör även Bo Erikssons text, som är upplagd som en medeltida bok: varje uppslagsord börjar med en kort inledning som beskriver djuret i fråga såsom det kunde låta i originaltexterna. Därefter följer en kulturhistorisk essä om bl.a. djurets symboliska betydelse och plats i den medeltida kulturen.