Birkas skepp

En lärorik och läsvärd skildring där nya rön kompletterar bilden av Birka som sjöfartsstad. Fantatsiskt bildmaterial!

 

339:-
  • Författare: Hansson, Harrison m.fl.
  • Artikelnummer: 10116
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 205 sidor, Medströms Bokförlag

Platsen som aldrig helt föll i glömska

Nya rön kompletterar bilden av Birka som en viktig sjöfartsstad.

Under en tioårsperiod, fram till 2015, genomfördes ett antal dykningar utanför Björkö i Mälaren. Tack vare landhöjningen hade arkeologer redan tidigare kunnat gräva ut delar av det som måste ha varit Birkas hamn, uppe på torra land. Nu fick man möjlighet att undersöka vad som hänt och bevarats längre ut, och resultaten från dykningarna har gett ytterligare viktiga ledtrådar i stadens förbryllande historia, som alltsedan 1800-talet har fått experter att fundera på frågor som: Vem grundlade staden och varför? Hur kom det sig att Birka växte fram just under mitten av 700-talet? Hur såg livet i Birka ut och vilka var människorna som levde där? Om allt detta men även om det spännande dykprojektet berättas i Birkas skepp, ett samarbete mellan historiker, arkeologer och marinarkeologer.

Birka existerade inte i ett vakuum, utan utgjorde en integrerad del i ett kommersiellt och politiskt system som omfattade hela Nordeuropa, läser Clio i en briljant rundmålning av Europa vid denna tid. Mycket tyder på att staden grundades till följd av den stora efterfrågan på prestigevaror, med andra ord samma drivkraft som med all sannolikhet låg bakom vikingatågen.

Utgrävningar visar att Birka var en betydande sjöfartsstad, men även om inget stort krigsskepp påträffats i Mälaren, har fynd av textilier och båtdelar gjort att forskarna nu vet mer om vardagslivet i den för sin tid folkrika staden.

Boken är minst sagt rikt bildsatt, med fotografier från dagens Birka och dykningarna, med intressanta sprängskisser av vikingatida fynd från andra delar av Norden och med bilder från maktcentra i dåtidens Europa. På så vis binds texten, med nya och gamla rön, ihop och gör detta till en riktigt lärorik och läsvärd skildring av handelsstaden som så plötsligt övergavs av sina invånare.

De gotländska bildstenarna berättar mycket om skeppen förr, något boken tar fasta på.

Uppslag från boken som visar resandet i österled.

Uppslag visar hur Osebergsskeppet var konstruerat.

 Vilka kryssegenskaper vikingaskeppen hade redogörs för på detta uppslag.

Den normandiska erövringsflottan på Bayeuxtapeten.