Breven till Lucilius

För första gången på svenska kan vi läsa Senecas brev, fyllda med minnesvärda sentenser om livsfilosofi och romersk vardag.

299:-
  • Författare: Seneca
  • Översättare: Magnus Wistrand
  • Artikelnummer: 8240
  • Inbunden, 618 sidor, Daidalos

Varma bad är för veklingar

Senecas brev är fyllda med minnesvärda sentenser om livsfilosofi och romersk vardag.

För första gången finns Breven till Lucilius på svenska, författade av den romerske filosofen Seneca (omkring 4 f.Kr.– 65 e.Kr.).

Seneca fick en inflytelserik ställning i Rom sedan han utnämnts till lärare för den tolvåriga Nero, Claudius styvson. När kejsaren dog var Seneca med om att – fram till Neros maktövertagande år 54 – styra riket. Hans inflytande avtog dock i samband med att Nero lät mörda sin mor, varpå filosofen såg det bäst att lämna det offentliga livet. Breven till Lucilius skrev Seneca under sina tre sista levnadsår, då han ständigt fruktade för sitt liv. Och inte utan anledning. På order av Nero tvingades han år 65 att begå självmord efter konspirationsanklagelser. Att temat döden ständigt gör sig påmint i brevsamlingen är därför inte konstigt, menar översättaren Magnus Wistrand i sin ögonöppnande inledning.

Vem var då Lucilius? Jo, en ämbetsman, road av filosofiska spörsmål, och brevsamlingen kan läsas som en kurs i stoisk moralfilosofi. Men Seneca var även en god förmedlare av vardagliga händelser, visar raderna till vännen.