Bysantinsk litteratur

från 500-talet till Konstantinopels fall 1453

Gedigen översikt över östromersk litteratur. »Äntligen«, Lars Lönnroth, SvD.

229:-
  • Författare: Jan Olof Rosenqvist
  • Artikelnummer: 6147
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 296 sidor, Artos & Norma

»Äntligen har det kommit en bysantinsk litteraturhistoria som […] övertygande förklarar vad som hände med den antika grekiska litteraturtraditionen under de cirka tusen år som förflöt mellan västromerska rikets fall och turkarnas erövring«. Lovorden är från Lars Lönnroth som år 2003  recenserade Jan Olof Rosenqvists Bysantinsk litteratur i SvD. Pedagogiskt och lättfattligt lyfter Rosenqvist, som är professor i bysantologi vid Uppsala universitet, fram den bysantinska litteraturens egenartade skönhet i sitt prisade verk.

En av den bysantinska litteraturens storheter var historieskrivaren Prokopios. Men denna sengrekiska textvärld är mycket rikare än så, och innehåller såväl hagiografier (helgonlegender) som hjältedikter och kärleksromaner i antik stil. Bysantinarna kunde dessutom stoltsera med en kvinnlig författare av rang: kejsardottern Anna Komnena, som dominerade rikets litteratur under 1100-talet.

I sju kronologiskt ordnade avsnitt berättar Rosenqvist om enskilda författare och författarskap. Bokens tyngdpunkt ligger på just författarbiografier samt initierade inledande översikter över samhälls- och kulturliv.