Carl Fredrik Adelcrantz

i statsdeputationen den 8 juli 1772 rörande slottsbygget

Genom den förbittrade striden lär vi känna en av svenskt 1700-tals främsta arkitekter. Adelcrantz ritade bl.a. Kina slott.

229:-
  • Författare: Bo Vahlne
  • Artikelnummer: 7995
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 120 sidor, Balkong

Med konstnärens väl för ögonen

Genom den förbittrade striden lär vi känna en av svenskt 1700-tals främsta arkitekter.

Drottningholmsteatern, Kina slott, Confidencen på Ulriksdal. Carl Fredric Adelcrantz (1716–1796) var en flitigt anlitad arkitekt i det gustavianska Sverige, och som grädde på moset krönte Gustav iii honom med en lagerkrans av guld och diamanter då det av Adelcrantz ritade operahuset i Stockholm invigdes 1782. Men så hamnade han i blåsväder. Nyligen utnämnd till överintendent för det stora slottsbygget i Stockholm, anklagades han för misshushållning i tjänsten. I flera olika instanser ställdes frågor om arbetsplanering och höga kostnader, vilka Adelcrantz svarade på genom att ta ställning för konstnärernas villkor och krav.

I denna lilla vackra volym försvarar sig Adelcrantz mot anklagelserna, bland annat genom att ge exempel på sin egen förmåga som arkitekt och administratör. Boken är förnämligt kommenterad av Bo Vahlne, tidigare chef för Kungl. Husgerådskammaren och väl förtrogen med Stockholms slott.

<

Biblioteksinredningen på slottet var ett av de arbeten som debatterades.
Den färdigställdes först på 1790-talet, då landets ekonomi var så dålig att
all förgyllning fick strykas.