Clas Rålamb

Maktspelare i storhetstidens Sverige

Under den svenska stormaktstiden framträder många färgstarka individer, vilka klättrade upp och ibland ned på samhällsstegen. En person som nådde högt var Clas Rålamb. Han tillhörde lågadeln och började sin politiska bana som talesman för riddarhusets tredje klass. Han kom därefter att inneha många olika befattningar som exempelvis diplomat, landshövding i Uppsala, krigs- och hovråd och överståthållare i Stockholm.

Som diplomat sändes Rålamb på hemligt uppdrag till Konstantinopel. Därifrån hemförde han unika kulturskatter, bland annat ett antal fina målningar, men också kulturhistoriskt intressanta skildringar av det för svenskarna så främmande Höga porten. Så låt polyhistorn Sten Westerberg ledsaga dig in i Clas Rålambs värld! Här får du läsa om intriger både vid Karl X Gustavs dödsbädd och i sultanens palats. Någon torr ämbetsman var Clas Rålamb definitivt inte.

  • Författare: Sten Westerberg
  • Artikelnummer: 9267
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 312 sidor, Atlantis

Under den svenska stormaktstiden framträder många färgstarka individer, vilka klättrade upp och ibland ned på samhällsstegen. En person som nådde högt var Clas Rålamb. Han tillhörde lågadeln och började sin politiska bana som talesman för riddarhusets tredje klass. Han kom därefter att inneha många olika befattningar som exempelvis diplomat, landshövding i Uppsala, krigs- och hovråd och överståthållare i Stockholm. Rålamb var motståndare till enväldet, och bland hans skrifter märks främst den juridiska handboken Observationes juris practicae, som betydde mycket för att höja rättssäkerheten i Sverige och vars tolkningar starkt präglades av den romerska rätten. Som diplomat sändes Rålamb på hemligt uppdrag till Konstantinopel. Därifrån hemförde han unika kulturskatter, bland annat ett antal fina målningar, men också kulturhistoriskt intressanta skildringar av det för svenskarna så främmande Höga porten.

Så låt Sten Westerberg ledsaga dig in i Clas Rålambs värld! Här får du läsa om intriger både vid Karl X Gustavs dödsbädd och i sultanens palats. Någon torr ämbetsman var Clas Rålamb definitivt inte.